computer-repair-london

Време за производство

Категория (дни) S≤1㎡ 1㎡ 3㎡ 5㎡ 10㎡ 30㎡ 50㎡ 100㎡ 300㎡<S
2 слоя 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
4 слоя 5 8 8 9 9 10 11 13
6 слоя 6 9 9 10 10 11 12 14
8 слоя 7 10 10 11 11 12 13 15
10 слоя 8 11 11 12 12 13 14 16
12 слоя 9 12 12 13 13 14 15 17
≧14 слоя RFQ